Verzekeringen

EUROPESE ZIEKTEVERZEKERINGSKAART (EZVK)

We vragen uitdrukkelijk aan elke deelnemer een EZVK mee te hebben. Deze kaart bewijst in het buitenland dat je in orde bent met de ziekteverzekering. Wij hebben uit ondervinding gemerkt dat dit het enige is waar ze bij de buitenlandse medische instanties belang aan hechten.

De EZVK kunt u verkrijgen bij uw ziekenfonds. Deze kaart vervangt het oude formulier E111. Afhankelijk van de tarieven in het land waar je verblijft, worden de medische kosten op eenvoudig vertoon van uw kaart volledig of gedeeltelijk terugbetaald. U wordt zo gelijkgesteld met een patiënt van dat land.

REISVERZEKERING

Daarnaast kan je via Guadal een verzekering afsluiten bij de Mapfre Assistance. Als je hier klikt opent een nieuw venster waar je een reisverzekering kan afsluiten. Je kan kiezen uit volgende verzekeringen:
Poliskost voorzien van € 3 per polis

 • Full option ‘Prestige’
  combiformule met annulering | 7% van de totaalsom, min. € 40 per persoon
 • Assistance Plus
  combiformule zonder annulering | € 6 / dag / persoon (dekking “wereld” min € 30)
  combiformule zonder annulering | € 3 / dag / persoon (dekking “Europa” min € 20)
 • Annulering ‘Prestige’
  Talrijke onvoorziene gebeurtenissen zijn door deze polis verzekerd. |5% van de totale reissom min € 25 /polis|De percentages moeten berekend worden op de totale kostprijs van de reis.

MEER INFO :

Zorgeloos op reis
MAPFRE ASSISTANCE Reisverzekeringen

Iedereen vertrekt graag op reis met een gerust hart. Er kan immers altijd iets voorvallen waardoor u uw reis moet annuleren of vroegtijdig stopzetten. Guadal biedt u daarom 3 soorten verzekeringen aan:

 • Annulering ‘Prestige’
 • Full option ‘Prestige’
 • Assistance Plus

Hieronder vindt u alle nodige informatie over de formules en de waarborgen. Wij raden u ten stelligste aan een annulerings- en/of bijstandsverzekering af te sluiten. Een ongeval is snel gebeurd zowel voor als tijdens de reis.

Bij de inschrijving van een reis hebt u de mogelijkheid om 1 van de 4 verzekeringen aan te vinken en deze dan ook binnen de 5 dagen af te sluiten. Het afsluiten ervan kan bij de voorstelling van de reis zelf in de linkerkolom.
Alvorens een beschrijving te geven van de verzekeringsformules, geven wij u graag al wat nuttige informatie.

Waarom een annuleringsverzekering ?

Een annuleringsverzekering …

 • Dekt de annuleringskosten die vlak voor het vertrek kunnen oplopen tot 100% en hiervoor betaalt u geen franchise. Ook last-minutes zijn gedekt.
 • Komt tussen in geval van ziekte of ongeval. Met een gebroken voet kan u niet rijden met auto. Nu kan u de kosten dus recupereren.
 • Een bestaande aandoening verplicht u op het laatste moment thuis te blijven. U bent verzekerd indien de aandoening stabiel was op het moment van de boeking.

Waarom een bijstandsverzekering ?

Een bijstandsverzekering

 • Organiseert en betaalt uw terugreis in geval u vroeger dan gepland naar huis moet terugkeren en dit voor alle verzekerden.
 • Dekt de medische kosten in het buitenland. Ook wanneer uw ziekenfonds niet tussenkomt. En dat zelfs bij de opname in een privé-ziekenhuis.
 • Dekt de terugbetaling van de skipas tot € 250 bij ongeval of ziekte in het buitenland.
 • U kan de bijstandsverzekering ook uitbreiden tot uw voertuig, zelfs indien uw wagen ouder is dan 10 jaar.

Waarom een bagageverzekering voor uw reis?

Een bagageverzekering…

 • Komt tussen in geval van verlies. U mag onmiddellijk de meest noodzakelijke aankopen doen.
 • Dekt diefstal van ski’s, snowboard of kampeermateriaal.

ANNULERING ‘PRESTIGE’

Indien u uw reis dient te annuleren, krijgt u de annuleringskosten terugbetaald. U geniet van een zeer ruime dekking tot € 20.000 per persoon. Talrijke onvoorziene gebeurtenissen zijn door deze polis verzekerd:

 • Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, de partner, een familielid tot de 2de graad, een reisgezel, de kinderoppas of de beroepsvervanger.
 • Hospitalisatie of overlijden van een familielid tot de 3de graad.
 • Reeds bestaande ziekte, stabiel de dag van reservering.
 • Verwikkelingen tijdens de zwangerschap.
 • Aantasting fysieke conditie die deelname aan sportieve activiteiten onmogelijk maakt.
 • Opzeg arbeidsovereenkomst of intrekken van vakantiedagen.
 • Nieuwe arbeidsovereenkomst.
 • Feitelijke scheiding of echtscheiding (mits wijziging domicilie).
 • Herexamen.
 • Diefstal van de identiteitspapieren, home –of carjacking.

Deze polis gaat in vanaf het moment van het afsluiten van de verzekering tot aan het eigenlijke vertrek. U krijgt uw annuleringskosten 100% terugbetaald indien één van deze gebeurtenissen zich voordoet.

Vakantieonderbreking: indien u door bepaalde onvoorziene gebeurtenissen uw reis dient te onderbreken (bv. een breuk opgelopen tijdens het skiën) of uw vertrek moet uitstellen, dan geniet u de terugbetaling van de niet-genoten vakantiedagen of heeft u recht op een reischeque met een extra compensatie van 10%.

FULL OPTION ‘PRESTIGE’

Combiformule met annulering

Deze formule biedt u tal van extra voordelen :
alle waarborgen zijn van toepassing bij wintersporten en tal van andere sporten

 • Annuleringsverzekering en vakantieonderbreking tot € 20.000
 • Bijstand (medische kosten tot € 2.000.000, onbeperkte repatriëring,…)
 • Bagageverzekering tot € 2.500
 • Reisongevallen: overlijden/blijvende invaliditeit : tot € 25.000
 • De exclusieve waarborgen vertraging, burgerlijke aansprakelijkheid privéleven en home assistance

ASSISTANCE PLUS

Combiformule zonder annulering

Deze verzekering met inbegrip van wintersporten en tal van andere sporten biedt u volgende voordelen:

 • Bijstand (medische kosten tot € 2.00.000, onbeperkte repatriëring,…)
 • Verlies van bagage: tot € 1.250
 • Reisongevallen : overlijden/blijvende invaliditeit : € 12.500
 • Vakantieonderbreking : tot max 10.000 €

Deze verzekering kan u nog afsluiten enkele dagen voor vertrek!
Standaard poliskost voorzien van € 3 per polis

Dit is slechts een summier overzicht van de waarborgen. Voor elke interpretatie van de waarborgen en
Voorwaarden zal enkel de volledige tekst van de algemene voorwaarden van de producten in aanmerking komen

Mocht u nog vragen hebben mag u ons altijd mailen naar guadaltravel@gmail.com of telefonisch contact opnemen op het nummer: 0495/25.35.17